Stěhování - Skladování - Servis - Praha - Brno - Ostrava | HrubyMOVING

Stěhování Praha, Brno , Ostrava
Stěhování Praha, Brno , Ostrava
Stěhování Praha, Brno , Ostrava
Stěhování Praha, Brno , Ostrava
Stěhování Praha, Brno , Ostrava
Stěhování Praha, Brno , Ostrava
Stěhování Praha, Brno , Ostrava
Stěhování Praha, Brno , Ostrava

Aktuality

Prodloužení nouzového stavu
29.4.2020 17:39:00
Prodloužení nouzového stavuProdloužení nouzového stavu do 17.5.2020 znamená i prodloužení doby, kdy neplatí zákazy jízdy v ČR. Týká se tedy i svátků 1. května a 8. května.Zdroj: ČESMAD BOHEMIAVíce
Respirátory a roušky pro řidiče MKD
8.4.2020 16:30:00
Respirátory a roušky pro řidiče MKDVážení řidiči,naše společnost právě obdržela od ČESMAD BOHEMIA nové respirátory a jednorázové roušky. Každý aktivní řidič MKD (tedy řidič, který momentálně není na neschopence či v karanténě) si může u svého dispečera vyzvednout 1x respirátor a 5x jednorázovou roušku. Dnes, tedy 8.4.2020, si mohou řidiči z vyškovské pobočky, kteří se budou z nějakého důvodu nacházet na pobočce v Kozomíně, vyzvednout ochranné pomůcky u paní Hrubé. Od 9.4.2020 budou ochranné pomůcky k vyzvednutí i na pobočce ve Vyškově.Více
Preventivní opatření na pobočkách HM
 
Preventivní opatření na pobočkách HMDobrý den všem,vzhledem k aktuální situaci s šířením pandemie nového viru bych Vás chtěl jménem společnosti informovat o krocích, které jsme nuceni zavést s okamžitou platností. Jedná se o preventivní opatření zajišťující bezpečnost všech a minimalizaci možného šíření nákazy. Opatření koresponduje s nařízením Vlády ČR.Tato opatření je nutno začít používat hned, tedy ještě před výskytem COVID-19 ve Vašem okolí:1) Ujistěte se, že pracoviště jsou čistá a hygienická. Povrchy (např. stoly, židle) a předměty (např. telefony, klávesnice) musí být pravidelně ošetřeny čisticím prostředkem      Proč? Protože kontaminace povrchů, kterých se zaměstnanci a zákazníci dotýkají, je jedna z hlavních      způsobů šíření různých infekcí, včetně COVID-19 2) Myjte si pravidelně a důkladně ruce mýdlem      Proč? Protože mytí zabíjí virus na vašich rukou a zabraňuje šíření COVID-19 3) Zajistěte respirační hygienu na Vašem pracovišti. Osoby s respiračními příznaky (kašel, kýchání) musí dodržovat následující opatření:      • Zakrývat si nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo ústenkou při kašli a kýchání     • Pokud možno co nejdříve provést hygienu rukou     • Proč? Protože dobrá dýchací hygiena brání šíření COVID-194) Sledujte aktuální informace a doporučení ke služebním cestám zaměstnanců na webových stránkách:  www.mzcr.cz , www.mdcr.cz a www.mzv.cz 5) Každý, kdo zaznamená příznaky podobné COVID19, ale také mírný kašel nebo zvýšená teplota (37,3°C nebo více) musí zůstat doma 6) Zaměstnanec musí zůstat doma, i když má jen mírné příznaky (může se jednat o COVID-19), informovat svého nadřízeného a praktického lékaře  Další reálná opatření, platná ihned, jsou tato:1) Opatření v administrativní části společnosti:       a) Při každém vstupu do vnitřních prostor je nutno použít dezinfekci, která je umístěna u vstupů do budov      b) Zákaz externích návštěv do všech prostor HrubyMOVING – výjimky schvaluje ředitel společnosti     c) Vybraná pracoviště přecházejí do režimu Home Office. Jedná se o tato pracoviště: obchodní oddělení,    hlavní účetní a další pracovníci dle potřeby a po domluvě s vedoucím oddělení     d) V 2 NP podlaží v objektu Kozomín - v části nad zadním schodištěm bude znemožněn přístup do chodby administrativní části. Bude zde umístěno okénko, kde budou odbaveny veškeré požadavky na dispečery a též na vyúčtování hotovostí. 2) Opatření ve skladech společnosti:     a) Pracovníci skladu jsou vybaveni respirátory, které budou používat při kontaktu s osobami, které přicházejí z venkovních prostor     b) Vstup do prostor skladu jen s povolením vedoucího skladu   c) Ostatní pracovníci HrubyMOVING (řidiči MKD a stěhování, stěhovací dělníci, apod.) nebo jiné osoby mají  vstup do skladu povolen pouze s respirátorem, případně s rouškou 3) Opatření v servisech společnosti:    a) Pracovníci servisu jsou vybaveni respirátory, které budou používat při kontaktu s osobami, které přicházejí z venkovních prostor     b) Vstup do prostor servisu jen s povolením vedoucího servisu     c) Ostatní pracovníci HrubyMOVING (řidiči MKD a stěhování, stěhovací dělníci, apod.) nebo jiné osoby mají vstup do servisu povolen pouze s respirátorem, případně s rouškou Ostatní opatření společnosti:1) K dispozici máme dezinfekční prostředky a ochranné rukavice, bližší informace u nadřízených2) K dispozici je pro Vás dezinfekce vnitřních prostor všech vozidel – bližší informace poskytne vedoucí servisu3) Dnes jsme zajistili objednávku ochranných roušek v počtu 500 kusů, které budou distribuovány v následujících dnech a týdnech4) Další respirační ochranné pomůcky se snažíme zajistit dle dostupnosti5) Snažíme se zajistit Vaši bezpečnost a z tohoto důvodu budou namátkově prováděny bezkontaktní kontroly tělesné teploty6) Ve vlastním zájmu omezte tvoření skupin v prostorách společnosti, podávání rukou a obecně bližší kontakt mezi jednotlivci O dalším vývoji situace ve společnosti Vás budu informovat a rovněž můžete sledovat náš Facebook. Na závěr bych Vás chtěl všechny požádat o shovívavost a zodpovědné chování jak k sobě, tak i k ostatním kolegům. Těmito kroky chceme ochránit Vaše zdraví i zdraví Vašich blízkých a zamezit šíření nejistoty. Děkuji a přeji Vám pevné zdraví.S pozdravem,Václav Hrubý statutární ředitel   Více

NAŠE REFERENCE

Komerční banka

IBM

Vodafone

Metrostav

Microsoft

UniCredit Bank