Preventivní opatření na pobočkách HM

Preventivní opatření na pobočkách HM

Dobrý den všem,

vzhledem k aktuální situaci s šířením pandemie nového viru bych Vás chtěl jménem společnosti informovat o krocích, které jsme nuceni zavést s okamžitou platností. Jedná se o preventivní opatření zajišťující bezpečnost všech a minimalizaci možného šíření nákazy. Opatření koresponduje s nařízením Vlády ČR.

Tato opatření je nutno začít používat hned, tedy ještě před výskytem COVID-19 ve Vašem okolí:

1) Ujistěte se, že pracoviště jsou čistá a hygienická. Povrchy (např. stoly, židle) a předměty (např. telefony, klávesnice) musí být pravidelně ošetřeny čisticím prostředkem

     Proč? Protože kontaminace povrchů, kterých se zaměstnanci a zákazníci dotýkají, je jedna z hlavních      způsobů šíření různých infekcí, včetně COVID-19

2) Myjte si pravidelně a důkladně ruce mýdlem

     Proč? Protože mytí zabíjí virus na vašich rukou a zabraňuje šíření COVID-19

3) Zajistěte respirační hygienu na Vašem pracovišti. Osoby s respiračními příznaky (kašel, kýchání) musí dodržovat následující opatření:

     • Zakrývat si nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo ústenkou při kašli a kýchání

     • Pokud možno co nejdříve provést hygienu rukou

     • Proč? Protože dobrá dýchací hygiena brání šíření COVID-19

4) Sledujte aktuální informace a doporučení ke služebním cestám zaměstnanců na webových stránkách:  www.mzcr.cz , www.mdcr.cz a www.mzv.cz

5) Každý, kdo zaznamená příznaky podobné COVID19, ale také mírný kašel nebo zvýšená teplota (37,3°C nebo více) musí zůstat doma

Zoom gallery

6) Zaměstnanec musí zůstat doma, i když má jen mírné příznaky (může se jednat o COVID-19), informovat svého nadřízeného a praktického lékaře

 

Další reálná opatření, platná ihned, jsou tato:

1) Opatření v administrativní části společnosti:

      a) Při každém vstupu do vnitřních prostor je nutno použít dezinfekci, která je umístěna u vstupů do budov

      b) Zákaz externích návštěv do všech prostor HrubyMOVING – výjimky schvaluje ředitel společnosti

     c) Vybraná pracoviště přecházejí do režimu Home Office. Jedná se o tato pracoviště: obchodní oddělení,    hlavní účetní a další pracovníci dle potřeby a po domluvě s vedoucím oddělení

     d) V 2 NP podlaží v objektu Kozomín - v části nad zadním schodištěm bude znemožněn přístup do chodby administrativní části. Bude zde umístěno okénko, kde budou odbaveny veškeré požadavky na dispečery a též na vyúčtování hotovostí.

 

2) Opatření ve skladech společnosti:

    a) Pracovníci skladu jsou vybaveni respirátory, které budou používat při kontaktu s osobami, které přicházejí z venkovních prostor

     b) Vstup do prostor skladu jen s povolením vedoucího skladu

   c) Ostatní pracovníci HrubyMOVING (řidiči MKD a stěhování, stěhovací dělníci, apod.) nebo jiné osoby mají  vstup do skladu povolen pouze s respirátorem, případně s rouškou

 

3) Opatření v servisech společnosti:

   a) Pracovníci servisu jsou vybaveni respirátory, které budou používat při kontaktu s osobami, které přicházejí z venkovních prostor

     b) Vstup do prostor servisu jen s povolením vedoucího servisu

     c) Ostatní pracovníci HrubyMOVING (řidiči MKD a stěhování, stěhovací dělníci, apod.) nebo jiné osoby mají vstup do servisu povolen pouze s respirátorem, případně s rouškou

 

Ostatní opatření společnosti:

1) K dispozici máme dezinfekční prostředky a ochranné rukavice, bližší informace u nadřízených

2) K dispozici je pro Vás dezinfekce vnitřních prostor všech vozidel – bližší informace poskytne vedoucí servisu

3) Dnes jsme zajistili objednávku ochranných roušek v počtu 500 kusů, které budou distribuovány v následujících dnech a týdnech

4) Další respirační ochranné pomůcky se snažíme zajistit dle dostupnosti

5) Snažíme se zajistit Vaši bezpečnost a z tohoto důvodu budou namátkově prováděny bezkontaktní kontroly tělesné teploty

6) Ve vlastním zájmu omezte tvoření skupin v prostorách společnosti, podávání rukou a obecně bližší kontakt mezi jednotlivci

 

O dalším vývoji situace ve společnosti Vás budu informovat a rovněž můžete sledovat náš Facebook.

Na závěr bych Vás chtěl všechny požádat o shovívavost a zodpovědné chování jak k sobě, tak i k ostatním kolegům. Těmito kroky chceme ochránit Vaše zdraví i zdraví Vašich blízkých a zamezit šíření nejistoty.

Děkuji a přeji Vám pevné zdraví.

S pozdravem,

Václav Hrubý
statutární ředitel

 

Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery

HrubyMOVING > AKTUÁLNÍ SITUACE > Preventivní opatření na pobočkách HM